Anlamlı Güzel Sözler


Guzel sozler 171 Anlamlı Güzel Sözler

Açıklama

Kısa Güzel Sözler

Bir kimse sende olmayan vasıflarla överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir. Ali Zeynel Abidin

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür. Delavigne

Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha verimli olursa o ülke batar. Montesqui

Dalkavukların yüzüne toprak saçın. Hadis-i Şerif

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. Montesquieu

Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. Casisno de Gregrio

Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını dalkavuklarla doldurun. Edmound Jaloux

Gerçekten büyük olmayan "büyük adamlar" çevrelerini küçük adamlarla doldururlar. Reich

İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilmiştir. Shakespeare

Güzel Sözler

Guzel sozler 161 Anlamlı Güzel Sözler

Bilinmeyen Anlamlı Güzel Sözler

Akıllı insana danış; o nefsine hakim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla uyum içindedir. Socrates

Danışan kişi, danıştığı için rahatlar, ama danıştığı kişiyi de düşünceye boğar. August Wolf

Danışın ve danıştığınız kişinin görüşlerini kendi görüşlerinizle birleştirin ki, doğru ortaya çıksın. Gerald Massey

Danıştığın kişinin bilgisizliği yapılacak işine zarar verecekse ona danışman faydasızdır. Konfüçyus

Düşmanınla bile istişare et ki onun neden düşman olduğu ortaya çıksın. Sokrates

Eğer çok bildiğini söylüyorsan, şapkanı önüne koy ve ona danış. Walter Hunter

En büyük düşünür ve ilim adamı, kendisinin başkasına danışmaya ihtiyacı olduğunu söyleyendir. Harrison Rhodes

İşini danışarak titiz ve soğukkanlı bir şekilde yaptığın zaman, ciddi ve dakik olman gerekir. Napolyon

Önemli işlerde, bilgili insanlarla konuşmak ve onlara danışmak, onların bilgilerine ortak olmaktır. Emil Kraepelin

Yapılacak işin için akıllı bir insana danışırsan, işinin bir kısmını çözmüş olursun. Dale Carnegie

Güzel Sözler

Guzel sozler 1243 Anlamlı Güzel Sözler

Kısa anlamlı sözler

Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar. Frank Sherkani

Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. Hasan-i Basri

Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. Corneille

Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır. James Randall

Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır. John Jewel

Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır. John Lubbock

Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak. Oscar Wilde
Eğer gıybet etseydim, anamı, babamı gıybet ederdim. Abdullah bin Mübarek

Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır. Hadis-i Şerif

Guzel sozler 199 Anlamlı Güzel Sözler

Güzel anlamlı sözler

Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar. Hadis-i Şerif

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? Goethe

İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz. Shakespeare

Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın. Ama kötülersen herkesi inandırırsın. John Draper

Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır. John Watson

Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: Nefsinin arzularına uyanlar, fıskını ilan edenler, zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri

Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur. Loisa May Alcott

Güzel Sözler

Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilmez. Aşık Veysel

Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Said-i Nursi

Guzel sozler 201 Anlamlı Güzel Sözler

instagram biyografi sözleri

Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet

Dar günümde dost düşman belloldu, On derdim var ise şimdi elli oldu. Pir Sultan Abdal

Derdim yüreğimde eller ne bilsin. Aşık Veysel

Derdini düşmana söyleme, sevine sevine La havle çekerler. Sadi

Dert daima insana yol gösterir. Mevlana

Dert insanı uyutmaz. Victor Hugo

Dünyada dertsiz baş olmaz, Derdi olanın ahı dinmez. Yunus Emre

Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertlere edinmektir. Shakespeare

Güneşin gördüğü bütün insanlar dertlidir. Solon

Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. La Rochefoucauld

Her derdin devası zaman kazanılarak bulunur. Moliere

Kadın gibi dert olmaz insanın başına. Plutus

Guzel sozler 36 Anlamlı Güzel Sözler

whatsapp durum sözleri

Neye gam çekersin hey koca sersem, Dertsiz baş mı olur ademiz madem. Mir'ati

Güzel Sözler

Baba malından ne fayda, başta devlet olmasa. Dede Korkut

Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak içinse bir saat yeter. Lord Byron

Bir devletin değeri onu oluşturan kişilerin değerine eşittir. Montesquiex

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. Eflatun

Devlet efendi değil hizmetkar olmalıdır. H.S. Truman

Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur. Tacitus

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. Atatürk

Devletin en büyük ihtiyacı cesur bir baştır. J.W. Goethe

Guzel sozler 244 Anlamlı Güzel Sözler

Anlamlı kısa sözler

Devletler insan gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. W.S. Landor

Devletler de insanlar gibidir, onlar da insan karekterinde yaratılırlar. Platon

Devletleri yıkan tüm hataların altında, nice gururun gaflei yatar. Yavuz Sultan Selim

En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. Cicero

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir. Eflatun

İyi ki, devlet olarak düşünmeyi öğrenebildik. Roosevelt

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. Sophokles

Güzel Sözler

Balın yoksa tatlı dilin de mi yok? Atasözü

Guzel sozler 23 Anlamlı Güzel Sözler

sevgiliye güzel sözler

Bana benden olur; her ne olursa, Başım rahat olur; dilim durursa.

Baş dil ile tartılır. Atasözü

Başların belası, dillerden gelir. Nizami

Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder. Imam-ı Şafii

Çok kere söylediklerimiz yüzünden kazandığımız düşmanlar; yaptıklarımız yüzünden kazandığımız dostlardan daha fazladır. Elbert Hubart

Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. Plautus

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut

Dil sürçmesi, ayak tökezlemesinden kötüdür. Oji

Dil, yumuşak olduğu için ömür boyunca kalır. Diş sert olduğu için dökülür. Buda

Dilin çektiği, kendi belası.

Dilin kemiği yok ama kemik kırar. Atasözü

İnsan dilinin altında gizlidir. Hadis-i Şerif

Guzel sozler 48 Anlamlı Güzel Sözler

güzel sözler kısa

İnsan dünyayı zapteder; ama ağzını zaptedemez. Hz. Mevlana

İnsanın aklında ne varsa dilindeki odur. Atasözü

Kullanıldıkça keskinlşen tek alet dildir. Washington Irwing

Kuş ötmeseydi avlanmazdı. Japon Atasözü

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. Fuller

Sen dilini tutmayı öğren; vücudun geri kalanını Allah tutar. Cenap Şahabettin

Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur. Imam-ı Şafii

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigne

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali r.a.

Güzel Sözler

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hz.Ali r.a.

Guzel sozler 11 Anlamlı Güzel Sözler

anlamlı kısa sözler

Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Atatürk

Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli bir açıdan bakmaktır. Robert E. Sega

Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. Renan

Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. İmam Gazali

Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir. Samuel Johnson

Din, insanlık tarihine hakim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. Benjamin Costant

Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm tamamlayıcısı olan iki parçadır. Heinrich Heine

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. Hz.Ali r.a.

Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. Benjamin Costant

Din, Tanrı'yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn

Guzel sozler 22 Anlamlı Güzel Sözler

manalı kısa güzel sözler

Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Mevlana

Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık. Peyami Sefa

Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır. Einstein

Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz, Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz İbrahim Bin Edhem

İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. Colton

Kamil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Hadis-i Şerif

Güzel Sözler

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana

Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını satın alma. Hasan-ı Basri

Bir düşman çoktur, fakat bin dost az. Asaf

Guzel sozler 30 Anlamlı Güzel Sözler

whatsapp sözleri kısa

Birçok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. Herrick Johnson

Dost kötü günde belli olur, İyi günde binlercesi bulunur. Feridun Muhammed Atar

Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Montaigne

Dostluk iyi kimseler arasında çarçabuk temelleşir, güçlükle yıkılır. Beydeba

Dostlukların çoğu dostluktan, sofuların çoğu sofluktan adamı iğrendirirler. La Rochefoucauld

Düşmanının düşmanı düşman kaldıkça dosttur, düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Said-i Nursi

Ömrünü seyahatle geçirenler, birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. Seneca

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. Cenap Şehabettin

Güzel Sözler

Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir. Paul Rcher

Guzel sozler 38 Anlamlı Güzel Sözler

paylaşılacak güzel sözler kısa

Dua bir umut çığlığıdır. Alfred De Mussed

Dua ibadetin kendisidir.Hadis-i Şerif

Dua ile başlayan her eser, iyilik, şeref ve zaferle süslüdür. Kleist

Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur. Mevlana

Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır. Hadis-i Şerif

Duadan çekinme! Dua etmek en tabii hakkındır. Ümit ediyorsan mutlaka dua et. Coloridge

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez.Hadis-i Şerif

Hiç kimse karşılığını almadığı bir dua etmemiştir. Emerson

Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun" demesin. Hadis-i Şerif

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Hadis-i Şerif

Guzel sozler 186 Anlamlı Güzel Sözler

güzel anlamlı sözler kısa

Üç dua rededilmez: Mazlumun duası, misâfirin duası, babanın evladına duası. Hadis-i Şerif

Güzel Sözler

Bir mü'mini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah, ahiret dertlerinden kurtarır. Hadis-i Şerif

Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur. Bekkine

Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma. Hz.İsa a.s.

Dünya sevgisi, her hatanın başıdır. Hadis-i Şerif

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider. Lindsay

Dünyaya esir olan azad olmaz. Hariri

Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur. Fudayl bin Iyaz

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler. Oscar Wilde

Guzel sozler 27 Anlamlı Güzel Sözler

kısa ve öz sözler

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Hadis-i Şerif

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. Anatole France

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. Pir Sultan Abdal

Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş. Dadaloğlu

Güzel Sözler

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Hz.Ali r.a.

Benim düşmanlarıma dost olan kimse, benimde düşmanımdır. İstediği kadar dostluk iddiasında bulunsa bile. Hz.Ali r.a.

Bir düşmanı bağışlamak; bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

Bir düşmana üstün geldiğin zaman onu incitme, zaten kendi derdi kendine yeter. Şeyh Said Şirazi

Guzel sozler 20 Anlamlı Güzel Sözler

whatsapp durum sözleri kısa

Bir kişinin düşmanlığına karşılık, bin kişinin dostluğu verilse dahi alma. Hasan-ı Basri

Bir tekini kaybetme her tarafın dost dolsa, her yerde karşına çıkar bir tek düşmanın olsa. La Edri

Dostu severim ama, düşman da işe yarar, Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi. Schiller

Düşmanı olmayanın, dostu da yoktur. Lord Tennyson

Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur. Şeyh Said Şirazi

Düşmanının düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Bediüzzaman

Düşmanınızı sevin. Bu davranışınız onları çıldırtmaya yeter. Ed-Howe

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir. Hz.Ali r.a.

Guzel sozler2 Anlamlı Güzel Sözler

biyografi sözleri kısa

Düşmanların üçtür, düşmanın, düşmanının dostu ve dostunun düşmanı. Hz.Ali r.a.

Düşmanlarınızı seviniz. Çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler. Benjamin Franklin

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir. Hadis-i Şerif

Düşmanlarınla düşüp kalkan dosttan vazgeç. Şeyh Said Şirazi

Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Necip Fazıl Kısakürek

İki düşman arasında öyle konuş ki barıştıklarından utanmayasın. Şeyh Said Şirazi

İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. Çiçero

Kimi insanlar, düşmanına yapmadığı kötülüğü, dostlarına yaparlar. Hasan Çalışkan

Guzel sozler 8 Anlamlı Güzel Sözler

güzel sözler kısa anlamlı

Konarsan güle kon, dikene konma, eski düşmanların dost olur sanma. Sani

Mert bir düşman, tırmıklayan bir dosttan daha iyidir. Brentano

Güzel Sözler

Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. Alain

Basit düşünceli adam, herkesi suçlamaktan zevk alır. La Rochefoucauld

Biz düşüncelerimizi çoğu zaman omuzlarımızda taşırız. A.Hamdi Tanrıpınar

Durumun aşağılığı, düşünceleri de aşağılık yapar. Marivaux

Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini düşünerek söylemektir. Alain

Düşünceler kılıçla bastırılamaz. Strinberg

Düşüncelerde hastalıklar gibi bulaşıcıdırlar. Andre Maurois

Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır. Clairvany

Guzel sozler 5 Anlamlı Güzel Sözler

whatsapp hakkımda sözleri kısa

Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir. Konfüçyüs

Düşünmediğin zaman yaşamadığın zamandır. Rembrand

Düşünmek görmektir. Balzac

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Eflatun

Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes

En eski ve en kısa olan "evet" ve "hayır" kelimeleri en çok düşünelerek kullanılmalıdır. Pytagore

Fikir sahibi olmayı, mal sahibi olmaktanziyade lüzum göreceğimiz gün, hakiki zenginliğin sırrını bulacağız. Peyami Sefa

Güzel bir düşünce de ibadet sayılır. Ahmed Ibşihi

Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. Tolstoy

Guzel sozler 6 1 Anlamlı Güzel Sözler

whatsapp profil sözleri kısa

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. Firdevsi

Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmek geektiği yerde hislerimizle; hissetmek gerektiği yerde düşüncelerimizle karar verdiğimizden ileri gelmiştir. Yohn Golbins

Her insanın iradesi dışında binlerce kötü düşüncesi olabilir. Oliver Goldsmith

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. Albert Lipmann

Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. Oscar Wilde

İnsanlar ancak düşünmeye başladıkları zaman öğrenirler. Pascal

Önce düşün sonra söyle. Çünkü önce temel, sonra duvar gelir. Şirazi

Güzel Sözler

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh içinde eğitim odur. Addison

Eğitim ağır çalışan bir çarktır. 5 senede 10 senede sonucu alırsınız. Prof.Esad Çoşan

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Baraughav

ozlu sozler 2023 Anlamlı Güzel Sözler

fotoğraf altı sözler kısa

Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham

Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristo

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. Paul Richer

En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. Cervantes

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Huang Che

Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. Buchner

ozlu sozler 21 Anlamlı Güzel Sözler

kısa sözler

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Buckel

Güzel Sözler

Bir kimsenin beni yüzüme karşı övmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni eleştirmeye de hakkı olması lazım. Bismark

Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır. Bernard Shaw

Bizi en sert eleştiren kimdir. Ümitsizliğe uğramış bir merak. Goethe

Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir. Cemil Sena

Eleştiricilerin sözlerine aldırmayın şimdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemiştir. Sibelius

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin. Şirazi

Güzel Sözler

Akıllı erkek haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman ise kadınlardan özür diler. H.L.Mencken

ozlu sozler Anlamlı Güzel Sözler

güzel sözler kısa

Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. Pythagore

Bir kadına en uygun olan erkek, en çok sevdiği erkektir. Sean O'Casey

Bütün erkekler koca bebeklerdir. D.H. Lawrence

Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. Goethe

Erkeği erkek yapan kadındır. Emile Zola

Erkek kadını, kadın kendisini yakalayıncaya kadar kovalar. Marcel Achard

Erkek olmadığına memnunum; yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım. Madame De Stael

Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır. Cicero

yanlizlik guzel sozler 1 Anlamlı Güzel Sözler

manalı kısa güzel sözler

Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar. Cehov

İyi bir karın mı olmasını istiyorsun? Öyleyse tam bir koca ol! Goethe
Kadınların birbirlerini sevmemelerine sebep olanlar erkeklerdir. La Bruyere

Güzel Sözler

Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. Ovidius

Bir çok kadınlar, "filancanın karısı" diye anılmak için evlenirler. Mabel Rass

Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır. Jackie Gleason

Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoveyski

Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. Balzac.

Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur. Pubillius Cyrus

Kocaların düştükleri biricik hata, evli olduklarını unutmalarıdır. Lady Effingham

etkiliveanlamlisozler Anlamlı Güzel Sözler

kısa güzel sözler

Kulun ibadeti ancak evlenmekle kemal bulur. Abdullah b. Abbas r.a.

İnsan hayatının en önemli olayı iyi bir eş seçimidir. Drusus

Güzel Sözler

Bir öksürük. Bir de yoksulluk gizli tutulamaz. Mikszath

Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler parası bol olanları mutlu sanır. Bernard Shaw

Fakire yardım eden, Tanrıya borç vermiş gibidir. Alfred de Vigny

Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur. John Florio

Fakirlik, aşkın büyük düşmanıdır. Cervantes

İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır. Wilhelm Jordan

anneler gunu kisa mesaj Anlamlı Güzel Sözler

kısa anlamlı sözler

Kendi kazanç ve malından başkalarını da yararlandırmayan yoksul sayılır. Auguste Comte

Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa yoksulluğudur. La Bruyere

Yoksul insanlar şansa inanırlar. Rabelais

Yoksul olup da kıskanç olmayanlar onurlu kişilerdir. Henry Arlington

Yoksul, dünyanın bazı nimetlerinden, cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur. La Bruyere

Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşları ile satın alınır. Thomas Fuller

Güzel Sözler

BaşkaIarı için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırIayacakIardır. Dostoyevski

Bir gün değiI hergün fedakar oImak Iazım ancak ozaman saygı ve itibar kazanırız.

resimliguzelsozler44 Anlamlı Güzel Sözler

sevgiliye güzel sözler kısa

Birini gerçekten sevdiğini iddia ediyorsan, her türIü fedakarIığı göze aImışsın demektir. Kendinden vazgeçmeyi biIe.

Dünyada her şeyin bir öIçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarIıktır. FedakarIık yapmayanın sevgisine inanıImaz. AbdüIaziz Bekkine

FedakarIık insanın içinden çıkmayan bir duygudur.

Hayatın her böIümünde fedakar oImak için fırsatIar çıkıcaktır karşınıza iyi değerIendirin.

Her insan fedakâr oIsa hayatta keşkeIer kaImazdı.

İnsanı insandan ayıran özeIIikIerden biride fedakarIıktır.

Uğrunda fedakarIık yapmayacağın kimseyi, yüreğinde taşıyıpta, boşuna yük etme kendine.

Güzel Sözler

Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. Hz.Ali r.a.

Gece hırsızın, ışık hakikatin dostudur. Shakespeare

Gençlere hayalleri gerçek görünür. Önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır. Bossuet

Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaşmak için binlerce yol vardır. La Bruyere

guzel sozler Anlamlı Güzel Sözler

paylaşılacak güzel sözler kısa

Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. İ. Habip Sevük

Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile, vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun. Wells

Gerçeğin ömrü sonsuzdur. F.Herczeg

Gerçek ağır başlıdır. Stendhal

Gerçek, gecikmeyi sevmez. Seneca

Gerçek, onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır. Pascal

Güler yüzle söylenen bir yalanı; bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız. Diderot

Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. M. Gandhi

Hakikat insana aittir, yanılgı ise zamana. Goethe

Hakikat, insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur. Remy De Gourrmont

Hakikatı insanların ölçüleriyle değil; insanları hakikatın ölçüleriyle tanı. Hz.Ali r.a.

İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar. Eflatun

Vakit değerlidir ama gerçek, vakitten daha değerlidir. Benjamin Disraeli

Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını içiniz. Falih Rıfkı Atay


iLkSoru

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YOUTUBE KANALIMIZI TAKİP EDİN >>> YOUTUBE KANALA GİRİŞ İÇİN TIKLA