Kısa Güzel Sözler


Güzel kısa sözler güzel sözler, ağır Duygusal sözler instagram'da paylaşılacak güzel sözler Aşk güzel sözler Ağır sözler Kısa sözler Romantik sözler

Güzel Sözler

Guzel sozler 9 Kısa Güzel Sözler

Açıklama

instagram’da paylaşılacak güzel sözler

Aşkın dili, gözlerdedir. Phineas Fletcher

Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. Ahmet H. Müftüoğlu

Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes

Gezerken, gözlerini yanına almaya unutma. A.B.Acott

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. George Herbert

İnsana kimse gözü gibi lalalık edemez. Mevlana

Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler. Alphonse Daudet

Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde yarar yoktur. Hz. Ali

Güzel Sözler

ingilizce sozler 7 Kısa Güzel Sözler

Duygusal sözler

Alçak yerde tepecik, kendini dağ sayar. Şinasi

Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. Ruskin

Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki değeri meydana çıksın. Bismarck

Gurur insanı mutluluktan uzaklaştırır. Lamartine

Gururdan doğan hülyalar, bedbahtlıklarımızın yegane kaynağıdır. Rousseau

Gururumuz olmasaydı, başkalarının gururundan şikayet etmezdik. La Rochefaucauld

Gururun en güzelinde bile bir suç kokusu vardır. Nurullah Ataç

Malı ile sana karşı kibirlenen adama karşı kibirlenmek, Allah için tevazu sayılır. Yahya bin Muaz

Güzel Sözler

laf sokucu kapak sozler Kısa Güzel Sözler

Aşk güzel sözler

Dikensiz gül olmaz. Robert Herick

En güzel güller en çabuk solarlar. Andre Maurois

Gül gider, diken durur. Ovidius

Gülün dostu dikendir. Mevlana

Her insanın dikeni vardır, gülü vardır. Gülünü görecek, oradan seveceksin. Esat Çoşan

Herkes bir şeyden hoşlanmaz ki… Kimi gider dikeni koparır, kimi gülü. Seneca

Seher yelinden gül perişan olur, odun perişan olmaz. Sadi

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Nevres-i Kadim

Şu illerin taşı hiç bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni. Pir Sultan Abdal

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı, yahut dikenin acılarını hoş görmeli. Sad

Güzel Sözler

veda sozleri 12 Kısa Güzel Sözler

Güzel kısa sözler

Ağlamamak için her şeye gülerim. Beaumarchais

Ağlamanın elbet gülmesi vardır. Katibi

Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Mevlana

Çok gülenin heybeti azalır. Hz. Ömer r.a.

Eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Hadis-i Şerif

Güler yüz altın anahtardır. Maculay

Gülerek isyan eden, ağlayarak Cehennemde yanar. İbn-i Abbas

Gülerseniz, dünya da güler. Ağlarsanız, yalnız ağlarsınız. Elia W. Witcox

Güleryüzlü olmayan bir kişi, dükkan açmamalıdır. Konfüçyüs

Gülme iki insan arasındaki en kısa mesafedir. Victor Borges

Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Tolstoy

Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz. Dale Carnegie

İnsan güldüğü kadar insandır. Moliere

İnsan tebessümle, gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Lord Bryon

İnsanlar için en güzel hediye, hiçbir masraf gerektirmeyen tatlı bir gülümseyiştir. Hz. Süleyman (a.s)

İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür. Dostoyevski

Güzel Sözler

veda sozleri 11 Kısa Güzel Sözler

Manalı kısa güzel Sözler

Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terketmektir. Antaki

Başkalarının kusuru bizim günahımızı örter mi?

Beraberce işlediğiniz günahın cezasını, ayrı ayrı çekeceksiniz. R. Kipling

En ağır günah, insanın kendisini günahsız bilmek gururudur. Thomas Caryle

En az merhamet gösterenler en büyük günahları işleyenlerdir. Beamarchais

En masum tavrı ve en süslü elbisesiyle çıkar karşımıza günah. Ali Suad

Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın birşeyden korkmazsın. Şeyh Sadi

Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer. Hadis-i Şerif

Günah arıya benzer, onun gibi ağzı ballı, fakat kuyruğu zehirlidir. La Rochefoucauld

Günah içini rahatsız eden ve başkasının bilmesinden korktuğun şeydir.

Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise bir şeytandır. Albert Hubbard

Günah, yasak olduğu için acı vermez, acı verici olduğu için yasaktır. Goethe

Günahtan sakınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hz. Ömer (ra)

Günahı vücut değil, irade işler. Machiavelli

Günahın küçüklüğüne bakma! Fakat kime isyan ettiğine, kime karşı günah işlediğine bak. Bilal Bin Sa'd

Günahkarın, günah işlemesine yardımcı olan, onun günahlarına ortak olur.

Günâhları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günâhların küçüklüğünü değil de, kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp, hayâ etmelidir. Abdullah-i Ensârî

Günahlarını terketmeden Allah'tan af ve mağfiret istemek, yalancıların istiğfarıdır. Yahya Bin Muaz

İnsanın günahları ardını bırakmaz. D. H. Lawrence

Üç şey vardır ki: bütün günahların kaynağıdır. Bunlar kibir, hırs ve hasettir. Hadis-i Şerif

Güzel Sözler

unutmak ile ilgili sozler 22 Kısa Güzel Sözler

Güzel anlamlı sözler kısa

Ağɑcɑ dɑyɑnmɑ çürür insɑnɑ güvenme ölür. Türk Atɑsözü

Bɑşkɑlɑrınɑ güvenmek kolɑy zor olɑn kendine güvenmek.

Bɑşkɑlɑrınɑ kɑrşı beslediğimiz güvenin en büyük kısmını doğurɑn, kendimize olɑn güvenimizdir.

Bizi hiç ɑldɑtmɑdıklɑrı için, tɑnımɑdıklɑrımızɑ güven eğilimi gösteririz.

Bu devirde en çok Azrɑile güveneceksin en ɑzındɑn niyeti, belli.

Çok güvenirseniz ɑldɑtılırsınız, ɑmɑ hiç güvenmezseniz hɑyɑtınız ɑzɑblɑ geçer. Frɑnk Crɑne

Güç ve güveni hep dışımdɑ ɑrɑdım. Amɑ bunlɑr insɑnın içinden gelir. Ve her zɑmɑn orɑdɑdırlɑr. Sigmund Freud

Güven mi dedin? Hɑyɑttɑ kimsenin eline sımsıkı sɑrılmɑ, kimsenin duvɑrınɑ dɑyɑnmɑ; gün gelir o eller gevşer, gün gelir o duvɑr çöker!

Güven ruh gibidir, terkettiği bedene ɑslɑ geri dönmez.

Güvenmeyi ve inɑnmɑyı o kɑdɑr çok isterdim ki size ɑmɑ güvenmenin ne kɑdɑr büyük bir hɑtɑ olduğunu siz öğrettiniz bɑnɑ!

Güvensizlik bɑşlɑyıncɑ dostluk kɑybolur. Epicure

Her zɑmɑn güvensizlik göstermek, her zɑmɑn güvenmek kɑdɑr büyük bir yɑnlışlıktır. Goethe

“Hiç kimseye güvenmiyorum” diye bir şey yoktur, “Zɑmɑnındɑ o’nɑ güvendiğim için, ɑrtık kimseye güvenmiyorum” diye bir şey vɑrdır.

İki günde tɑnıdığınız insɑnlɑrɑ, nɑsıl güvenebiliyorsunuz? Ben buncɑ yıldır kendimle yɑşıyorum, kendime bile hɑlɑ güvenemiyorum.

İnsɑnın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şɑrtıdır. Sɑmuel Johnson

İnsɑnın yɑpɑbileceği en büyük fenɑlık, kendisine olɑn güvenini kɑybetmesidir. Richɑrd Benedici

İnsɑnlɑrı sevmeme ve onlɑrɑ tekrɑr yɑklɑşmɑmɑ dɑ imkân yoktu; çünkü en inɑndığım, en güvendiğim insɑndɑ ɑldɑnmıştım.

Kendine güvenen bir ɑdɑmı ɑvlɑmɑk ne kɑdɑr kolɑydır. Frɑncesco Pɑtrɑrcu

Kendine güvenen herkes, dünyɑyı idɑre edebilir. Voltɑire

Kime güvenebileceğimi bilmiyorum ɑmɑ kendime inɑndığım sürece herkesle bɑş edebileceğimi biliyorum.

Kötü insɑnlɑrɑ güvenilir Çünkü değişmezler W Fɑulkner

Pɑhɑlı pɑrfümleri bir kenɑrɑ bırɑkın, insɑn dediğin güven kokmɑlı.

Pɑnzehire güvenilerek, zehir içilmez. Hz. Ebubekir (r.ɑ.)

Sɑnɑ güvenen bir insɑnɑ yɑlɑn söyleme. Sɑnɑ yɑlɑn söyleyen bir insɑnɑ ɑslɑ güvenme.

Sen önce güvenmeyi sonrɑdɑ sevmeyi öğren yoksɑ hɑyɑttɑ hep yɑnılır kɑlırsın.

Seni ɑffedecek kɑdɑr olgunum ɑmɑ tekrɑr güvenecek kɑdɑr ɑptɑl değilim. W. Golding

Sonuçtɑ hepimiz, yorgɑnın ɑltınɑ sɑklɑnıncɑ güvende olduğumuzu sɑnɑn çocuklɑrdık..

Yɑlnızcɑ kendine ve sɑnɑ ihɑnet etmeyecek birine güven.

Güzel Sözler

ingilizce sozler Kısa Güzel Sözler

Paylaşılacak güzel Sözler Kısa

En güzel kişinin sevdiğidir. Sappho

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

Güzel ve göz alıcı herşey iyi olmayabilir, ancak iyi olan herşey güzeldir. Ninon de Lenclos

Güzelliğe pek güvenme. Vergilius

Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Aşık Veysel

Güzellik Allah’ın ihsanıdır. Aristoteles

Güzellik, altından daha çok hırsız çağırır. Shakespeare

Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Balzac

Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir. Keats

Güzellik güçtür;gülümseyiş de kılıcıdır onun. Charles Reade

Güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir. Goethe

Güzellik kısa süren bir saltanattır. Victor Hugo

Güzellik, şaraptan da kötüdür; güzelle birlikte onu seveni de yıkar. Zimmermann

Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir. Plutarkhos

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. Aristoteles

Güzel Sözler

siirler34 Kısa Güzel Sözler

Aşırı anlamlı Sözler

Hak bellediğin yolda yalnızda olsa gideceksin. Tevfik Fikret

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hadis-i Şerif

Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır. Hz. Ali r.a.

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler. Jospeh Roux

İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. A.Hamid Tarhan

Sultan, haksız olarak bir köylüden bir yumurta alsa, adamları köylünün tüm tavuklarını alır. Sadi

Güzel Sözler


iLkSoru

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YOUTUBE KANALIMIZI TAKİP EDİN >>> YOUTUBE KANALA GİRİŞ İÇİN TIKLA