Vatan Sözleri


Vatan Sözleri : vatan sevgisi ile bir birinden farklı sözleri sizler için bir araya getirdik sizlerde bu güzel vatan sözlerini milli bayramlarda paylaşarak milli duygularımızı kabartabilirsiniz.. bu site ilksoru.com adresi tarafından desteklenmektedir..

YOUTUBE KANALIMIZI TAKİP EDİN >>> YOUTUBE KANALA GİRİŞ İÇİN TIKLA

vatn sevgisi resimli siirleri Vatan Sözleri

Vatan Sözleri Kısa

Allah herkese vatan sevgisini doğarken verir.

Vatanına ihanet eden yaratanına ihanet eder.

Vatan hayatıma değer katan.

Vatanım sen benim her şeyimsin.

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi Sözleri

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla.

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi ile İlgili Sözler Kısa

Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprakistemesin veremem. Mete Han

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Vatan Sözleri


vatn sevgisi siirleri Vatan Sözleri

Asker vatan Sözleri

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince

daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. Mustafa Kemal Atatürk

Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar. Pierre Jesephe Proudhon

Vatan Sözleri


Türklerin vatan sevgisi

Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel

ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her

türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. John F.Kennedy

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet

yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Vatan Sözleri


vatn sevgisi resimli Vatan Sözleri

Peygamberimizin Vatan sözleri

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. WilliamShenstone

Vatanında ölmeyen iki kere ölür. İ. Habib Sevük

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

Vatan Sözleri


Türklerin vatan sevgisi

Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. GerigoriPetrof

"Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır."- Mustafa Kemal Atatürk

"Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır."- William Shenstone

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi ile İlgili Sözler

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.

Alelade ve sıradan olmayın, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kadınların sayısının çok olmasına bağlıdır.

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır.

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır

Vatan Sözleri


vatn sevgisi resimleri Vatan Sözleri

Vatan Sözleri - Bayrak ve Devletle İlgili Sevgi Sözleri

Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur.

Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.

Vatan Sözleri


Vatan Sözleri - En Güzel, Anlamlı, Duygusal, Etkileyici, Kısa, Uzun, Türk Bayraklı, Yurt ve Vatan Sevgisi İle İlgili Sözler

Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lâzım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmî çalışmalarda bunlar arasındadır.

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk Milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.

Vatan Sözleri


Vatan Sözleri, Vatan Sevgisi ile İlgili Sözler, Vatan Sevgisi

Söz bir vatansa bir biriz. Söz bayraksa biz iriyiz. Söz milletse biz Türkiye’yiz.

"Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır."- Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"İnsan vatanını sever çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir."- Namık Kemal

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır."- Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Vatan Sözleri


vatn sevgisi sozleri Vatan Sözleri

Vatan İle İlgili Sözler | Sözler ve MesajlarSözler ve Mesajlar

Vatan benim olsun gerisi sizin olsun.

Şahadetse vatan için olanı makbuldür.

Kanımızın son damlası kalsa bile vatana helal olsun.

Ben kurşundan yara almam vatan uğruna olunca.

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi ile ilgili şiirler

Vatan üzerinde yaşayan milletiyle, dalgalanan bayrağı ile bir bütündür.

Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Atatürk

Aşk güzeldir karşılığı varsa. Ama karşılıksız da sevilir, karşındaki vatansa!

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Atatürk

Vatan Sözleri


turklerin vatn sevgisi Vatan Sözleri

Vatan sevgisi ile ilgili Atasözleri

Vatan sevgisiyle harmanlanmış fedakarlık duygusu, dejenere insanlara basit gelir. Osman Pamukoğlu

İnsanı vatanseverlik korur.

Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth

Vatansever kadar değerli bir insan göremem. Ernst Toller

Vatan Sözleri


İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Vatanperverlik bir çeşit dindir; savaşların çıktığı yumurtadır.

Bir vatansever her zaman ülkesini hükümetine karşı korumaya hazır olmalıdır. Edward Abbey

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Vatan Sözleri


Vatan bayrak veya millet sevgisi ile ilgili bir şiir

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda,

kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi,

asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a)

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi ile ilgili Şiirler 2 kıtalık

"Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir."- Thomas Henry Huxley

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.

Vatan deyince gözüm dolar, yüreğim yanar, sevgisi ile içimde fırtınalar kopar.

Vatan Sözleri


vatn sevgisi Vatan Sözleri

Vatan ile ilgili şiir

Vatanından vazgeçmiş kendinden vazgeçmiş insandır.

Ev sat araba sat vatanını satma.

Vatan aşkı bitmeyen sevdadır.

Vatan hepimizin sahip çıkalım.

Bayrak, toprak, insan vatanın bölünmeleridir.

Vatan Sözleri


Vatan Sözleri, Vatan Sevgisi ile İlgili Sözler

Vatan borcu namus borcu, namus borcu vatana sahip çıkmakla ödenir.

Vatanını sevmeyen yaşama alanını sevmiyor demektir.

Vatan sen, ben değil bizdir.

Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeye hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım. Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir insan olsa idim büyük işlerin rehberliğinde, milletim beni yaya bırakırdı. Milletimin iyi niyetine daima minnettarım. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.

Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Vatan Sözleri


Vatan Sözleri, Vatan Sevgisi Sözleri

Silahı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin sâf seciyesi istidat ile doludur.

Oğlum olsun adı Vatan olsun.

Vatan Sözleri


Vatan Sözleri, Vatan Sevgisi ile İlgili Sözler, Vatan Sevgisi

"Bu bayrak öyle bir bayraktır ki, içinde vatan vardır, dökülen kan vardır, iki cihan vardır. Din vardır İman vardır."- Muhsin Yazıcıoğlu

Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum, dostun düşmanın kim sez sez oğlum. Tarihi şerefinle yaz oğlum.

Ayrılık durakta olur vatanda değil.

Vatan Sözleri


Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler

Adım vatan soyadım bayraktır benim.

Vatan üstünde yaşayanlar candır, kandır, kardeştir.

Vatan sadece ölümde terk edilir ondada toprağına girilir.

Vatan için canını veren ecdat rahat uyu bu vatan sahipsiz değil.

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi Sözleri

Vatan için canından vazgeçilir. Bayrak vatanın nişanesidir.

Sen vatan evladı ecdadını unutma bu vatan toprakları için ne kanlar döküldü unutma. Ecdadın vatanının aynasıdır.

Bayrağını sev, vatanını sev, milletini sev ki yaşamının amacına değsin.

Vatan Sözleri


Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler

Vatan düşmüş ellere ne gelir dillere, destanları dize olur türkülere.

Ana seni doğurur vatan büyütür.

Vatan bölünmez bayrak indirilemez.

Vatanın her köşesinde sallanacak bayrağım.

Vatan Sözleri


Bir çocuğun vatan sevgisi

Helalinden yaşamak için vatanınıza sahip çıkın.

Atalarımız vatanı almış bize de koruması kalmış.

Vatanı satın almaya kimsenin ne parası ne yüreği yeter.

İhanet etmek kalleşlerin, vatanı korumak yüreklilerin işidir.

Vatan Sözleri


Çocuğa vatan sevgisi nasıl anlatılır

Çocuk demiş anne vatan ne, annesi cevap vermiş vatan sensin oğlum.

Kadınım çoluk çocuk sana emanet ben vatan uğruna savaşmaya gidiyorum. Dur bey bizde geliyoruz. Vatansız bizi ne yapalım vatan uğruna bizde savaşalım.

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi Sözleri

Vatan toprağı altında uğrunda can vermiş binlerce şehit yaşama hakkımız için dualarımızdasınız.

Vatan ana gibidir, ayaklarının altında cennet kapısı toprak ekilidir.

Vatan mı yaşam mı vatan olmazsa neyleyim yaşamı.

Varsa yaradandan bir canım vatanıma helal olsun döktüğüm kanım.

Vatan için ölmek bir onurdur. Vatan gururum, korumak onurumdur.

Vatan Sözleri


Çocuğa vatan sevgisi nasıl anlatılır

Vatanım benim insanım, insanım benim toprağım, toprağım al renkli bayrağım

Vatan borcu hayat borcu

Yaşadığının vatana ihanet etme.

Şehit olmuş vatan uğruna al bayrak sarılmış naaşına.

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi Sözleri

Gözlerim ışıldıyor vatan denince yüreğim çarpıyor milletini görünce.

Vatanım bir avuç toprağına göz dikenler gözyaşlarımda boğulsunlar.

Ey gönül sevdiğin nerdedir, vatan topraklarının üzerine bastığım her yerdedir.

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi Sözleri

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet

yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Vatanında ölmeyen iki kere ölür. İ. Habib Sevük Gerigori Petrof

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat CemalKuntay

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.

Vatan Sözleri


Vatan sevgisini anlatan Yazılar

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Vatan

sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. Edward Martin

Kimisi toprak kadar kıymetli, kimisi bir ot kadar gereksiz! Herkes yaşıyor bir şekilde, kimisi şerefli,kimisi şerefsiz.

Vatan Sözleri


Türklerin vatan sevgisi

Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret

Ülke bölünsün istiyorum. Yandaş, yalaka ve yavşaklar bir tarafa. Onurlu, şerefli, emekçi ve vatanseverinsanlar bir tarafa. Can Yücel

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bilevatansever kesilirdim. Albert Einstein

Vatan Sözleri


Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler

Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Ülkenizin sizin için ne yapabileceğini değil; sizin ülkeniz için ne yapabileceğinizi sorun. John F.Kennedy

Bana ihanetten bahsetme dede vatana ihanet göğsüme saplanmış hançer gibidir.

Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi tek istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe lâyık ve aday olan bir millettir. 1927

Vatan Sözleri


Vatan sevgisi Sözleri

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. 1921

Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Vatan Sözleri


Bir çocuğun vatan sevgisi

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Vatan için canını veren ey aslan parçası üzülme vatan toprağı sana cennet olacak.

Kuşun kafeste vatanım da vatanım dediği gibi milletler kendi vatanlarında mutludur.

Vatan toprakları kimseye emanet edilmez ecdadının emanetine milletleri sahip çıkar.

Vatan Sözleri


Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler

Vatan mı, toprak mı, bayrak mı deseler hepsi derim neden deseler hangisini ayırayım derim, seç birini deseler o zaman al canımı ayıramazsın derim.

Vatanı ver sana milyarlar vereyim, ben sana hayatımı vereyim vatanım benimdir.

Sen yabancı vatanıma hoşgeldin benim gönlüm geniş sana da burada yer açarım.

Vatan sevgisi evlat kokar, evladına kıyamayan anne baba gibi vatanına sahip çık.


iLkSoru

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YOUTUBE KANALIMIZI TAKİP EDİN >>> YOUTUBE KANALA GİRİŞ İÇİN TIKLA